REZERVÁCIE

+421 903 024 903


Alebo nás kontaktujte na následujúcich linkoch

Adresa

Cesta na Senec 12
831 01 Bratislava

Emailový kontakt

arirang.zp@gmail.com

Heuiyeon Kim (majiteľ)
+421 911 450 456

František Ambro (manažér)
+421 911 036 816

Nina Rádsetoulalová (manaž.)
+421 911 706 009